Powered by Translate
Spirit Portal

Du har just anl�nt till en energisk

ANDE PORTAL

Gateway Into

Den magiska och mystiska universum

av

andlighet och healing.

Erbjuder: Kompletterande Samr�d En gratis Introduktions Mini Healing session (f�r nya kunder) Kraftfull Intensiv Helande


David Raphael Isaacson

H�lsningar. Mitt namn �r David Raphael Isaacson .

F�r att st�dja din andliga tillv�xt och healing,
jag presentera f�r er h�r 2 grundutbud kategoriseras som: Information  och  beredning .
 

Det f�rsta erbjudandet �r den massiva m�ngden av metafysisk information som anses vara den "Revealed l�rdomar" i mitt  Mystery School . H�r kommer vi att f�rs�ka fylla i luckorna i din "mentala f�rst�else" om andlighet och healing.

N�sta och jag k�nner viktigaste erbjudande �r den helande sj�lva arbetet. Denna  Healing Arbetet kommer att hj�lpa till att f�rbereda din kropp, sj�l och ande f�r att �ppna upp och avsl�ja din egen personliga "Dolda l�ror". Anses vara den "k�tt och potatis" av andlig kunskap, dessa "dolda l�rdomar" �r inte att finna i n�gon bok eller l�rs ut i alla klassrum, men ligger inom din egen kropp sj�l och hj�rta. De "Revealed l�ror" �r bara skuggor, meningsl�st j�mf�rt med dessa djupare "Inre sanningar".

---- o ----

Jag ser fram emot att bygga och f�rdjupa en andlig relation med dig, att vi kan v�va samman mot bakgrund av v�r kombinerade m�nsklighet. Jag ber att genom detta arbete, skall era lidanden minskas och dina gl�dje�mnen f�rstoras.

Frid och v�lsignelser
K�rlek och Ljus

David Isaacson

---- o ----

The End of Suffering ~ Thich Nhat Hanh

---- o ----

De g�vor av denna Healing Work

Ger
dig kunskap om din sanna syfte i att vara h�r.

�terst�ller
din tydlighet att diskriminera och g�ra h�lsoansvarsfulla val.

�terkopplar
dig till f�rverkligandet och inspiration f�r din gudomliga sj�lv. 

Helar
din fysiska, mentala, emotionella och andlig varelse. 

F�ryngrar
dig med ett mer ungdomligt utseende och livslust.

Guidar
dig genom labyrinten av livet mot din transcenden evig sj�lv.

Centers
dig inom energi, medvetande, ljus och k�rlek som �r ditt sanna jag.

Tr�star
dig att veta att det finns m�nga andra p� samma v�g
som delar liknande erfarenheter. 

Frig�r
dig fr�n dolda gamla �taganden som hindrar dig fr�n att leva i nuet och dr�mmer om framtiden.

Utmaningar
era egon "motst�nd mot f�r�ndring ... dessa tvivel, r�dslor, v�rldsliga distraktioner
som hindrar dig fr�n att g� vidare och manifesterar ditt �de.

F�rb�ttrar
dina subtilare sinnen f�r perception

s� att du kan uppleva en h�gre livskvalitet.

V�cker
hemliga krafter och f�rm�gor som ligger vilande under ytan av ditt v�sen. 

Stimulerar
dina dr�mmar, fantasi och sinnen med mystiska visioner och heliga hems�kelser.

Fyller
dig med expansiva och extatiska k�nslor av k�rlek och f�rening med allt liv. 

Utsl�pp
trycks problem och stressande k�nslor som har varit ig�ng ditt liv.

Bygger
din acceptans, f�rst�else, tro och tillit till perfektion av vad IS. 

�ppnar
ditt hj�rta f�r att skapa heliga, empatisk k�rleksfulla relationer med andra.

Str�cker
dina sinnen "begr�nsade begrepp, identitet och ramverk av verkligheten.

Ut�kar
din medvetandet till att omfatta hela universum och allt som bebor den.

Ger energi
dig med en ny k�nsla av h�lsa, styrka, l�tthet och aktivitet.

Magnetiserar
ditt v�sen som du kan dra till sig positiva m�nniskor och h�ndelser i ditt liv.

St�rker
din personliga viljestyrka och andligt herrav�lde �ver den materiella v�rlden.

Justerar
du synchronistic h�ndelser inom fl�det av universum ...

f�r att vara "p� r�tt plats vid r�tt tidpunkt"

Unblocks
materiella och andliga gateways som kan leda dig in i de mest
sp�nnande
obegr�nsade m�jligheter f�r framtiden, i detta liv och utanf�r .....

---- o ----

Ansvarsfriskrivning

�ven om jag ber hela tiden att denna helande arbete kan ge dig stora v�lsignelser, kan jag inte g�ra n�gra garantier, l�ften eller p�st�r sig bota dig av n�gon sjukdom (oavsett hur mycket jag tror p� m�jligheten). Informationen som erbjuds p� denna webbplats f�r vara fakta eller fiktion, vetenskap eller fantasi, verkliga eller inbillade, historia eller myt ... du f�r sj�lv d�ma. . Om n�gon ring som sanning f�r dig, d� �r det s� Observera att denna webbplats - som mitt liv - �r ett p�g�ende arbete ... . jag regelbundet g�ra revideringar b�da �r ingalunda Informationen komplett (det kan inte ens vara korrekt), s� k�nn dig fri att komma �verens eller oense med allt du l�ser h�r. Annars hoppas jag att du �r roade, kittlade, din nyfikenhet v�ckt, eller p� utsidan chans upplyst, kanske till och med motiverad att g�ra en del helande arbete ... s� var det.


Dela den h�r sidan: 
GoogleBuzzFacebookMyspace
StumbleUponTechnoratidel.icio.usPost
Google
 

Copyright 1999 -. 2014 David Isaacson. Ingen del av denna webbplats f�r reproduceras eller distribueras i n�gon form utan tillst�nd fr�n upphovsmannen. Alla r�ttigheter f�rbeh�llna.